Lampka wina na zdrowie?

Joanna Mordal, Dorota Lubszczyk

Liczba osób cierpiących z powodu zaburzeń metabolicznych dramatycznie rośnie na całym świecie. Potrzeba nowych strategii terapeutycznych w celu zwalczania tej epidemii [1]. Obiecującą metodą walki z zaburzeniami metabolicznymi jest indukcja sirtuin, konserwatywnej rodziny NAD+ zależnych deacetylaz. W 2003 roku odkryto resweratrol- małą cząsteczkę będącą aktywatorem Sirtuin 1 (SIRT1) regulujących metabolizm energetyczny i mitochondrialną homeostazę. Badania na gryzoniach wykazały potencjał resweratrolu w poprawie metabolicznych parametrów zdrowotnych [1,2].

Viagra dla dzieci?!

Marcin Kamycki, Łukasz Nowacki

Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) w populacji dzieci związane jest z wieloma współistniejącymi chorobami i powoduje dużą śmiertelność. U większości dzieci obserwuje się PAH idiopatyczne związane z wrodzoną wadą serca.

Specyfika systemów zdrowotnych państw Afryki Subsaharyjskiej

Bartłomiej Sycha

Afryka Subsaharyjska to region zdominowany przez państwa o najniższych wskaźnikach rozwoju społecznego. Jest to obszar w skład którego wchodzi 48 państw, 33 zalicza się do grupy krajów o najniższym wskaźniku rozwoju społecznego Human Development Index. Jest to region nękany przez liczne katastrofy naturalna, ale również przez trwające tam wciąż konflikty zbrojne, szerzy się cierpienie, głód, choroby [1].

Waleriana w pigułce

Paulina Maj, Katarzyna Polak, Anna Gryboś

Waleriana była używana w Europie od XVII wieku, choć już wcześniej znajdowała się w Farmakopei Stanów Zjednoczonych [1].
Jest ona obecnie często używanym preparatem roślinnym, stosowanym przy niepokojach i bezsenności [2].

Związkami aktywnymi są kwas walerianowy i walepotriaty (irydoidy nieglikozydowe) [1].
Ich działanie polega na stymulacji kanału chlorkowego poprzez receptory GABAa, na skutek łączenia się z nimi kwasu walerianowego zawartego w korzeniu waleriany [1, 2].

Składniki ekstraktu kawy zielonej w leczeniu otyłości

Patrycja Sitkiewicz, Agnieszka Oćwieja, Edyta Kiciak

Nadwaga i otyłość stały się poważnym problemem zdrowotnym. Istnieją różne sposoby redukcji wagi i wiele suplementów odchudzających jest łatwo dostępnych . Jednakże skuteczność niektórych z tych dodatków spożywczych pozostaje niepewna. Jednym z nich jest ekstrakt kawy zielonej (Green coffee extract, GCE ) [1].

Retinoidy w profilaktyce i leczeniu nowotworów

Aleksandra Jewak

Retinoidy są znane jako związki mające znaczący wpływ na proliferację komórek, różnicowanie i keratynizację naskórka. Efekty, jakie retinoidy wywierają na komórki naskórka, były szeroko badane, ale ich działanie nie jest ograniczone jedynie do naskórka. Zostało udowodnione, że hamują proliferację, syntezę kolagenu i aktywność kolagenazy w hodowlach fibroblastów skóry [1].

Zastosowanie opioidów w leczeniu zespołu niespokojnych nóg

Daria Helbin, Agnieszka Rybińska, Anna Wójcik

Nikotyna lekiem???

Marzena Koczur, Anna Nowakowska

W dzisiejszych czasach palenie stanowi poważny problem społeczny. Upatruje się jego wpływu na szereg procesów chorobowych takich jak nowotwory, choroby płuc czy choroby sercowo-naczyniowe. Okazuje się jednak, że wiele badań przeprowadzonych zarówno na zwierzętach jak i ludziach ukazuje leczniczą stronę nikotyny. Uważa się, że aktywuje ona funkcje kognitywne organizmu.

Ginkgo biloba

Karol Turek , Adam Habrajski

Ginkgo biloba jest gatunkiem drzewa pochodzącego z Chin. Jest jedynym żyjącym dziś przedstawicielem liściastych drzew nagozalążkowych. Jego właściwości lecznicze znane były już Chińczykom od 5-ciu tysięcy lat [1].

"Leki i fakty" to nieformalny, pilotażowy projekt realizowany na rzecz aktywizacji studentów Wydziałów Farmaceutycznego oraz Zdrowia Publicznego SUM uczestniczących w zajęciach z przedmiotów Farmacja szpitalna oraz Ekonomia i zarządzanie w służbie zdrowia. Jednym z istotniejszych celów tych zajęć jest kształtowanie praktycznych umiejętności, pozwalających w przyszłości na merytorycznym współuczestniczeniu w podejmowaniu decyzji opartych na faktach (EBM). Publikowane w serwisie treści są wynikiem 8. godzin pracy studentów, których zadaniem było opracowanie dobrowolnie sformułowanego tematu w oparciu o treści publikowane w internecie w tym odnalezionych informacji pochodzących z publikacji profesjonalnych czasopismach i serwisów medycznych. Opiekun projektu dr n. farm. Robert Janiec.